Verše 2022

Sbor: 1. Korintským 13:5-6

Skupinka Cheb: Filipským 1:6

Modlitebníci: Joel 2:23

Staršovstvo: Ageus 2:4

Hospodářská rada: Židům 12:1-2

Skupinka Horní Slavkov: Efezkým 5:9-10

Skupinka Krajková u Kačírových: Židům 13:5

Malá besídka: Římanům 12:9

Velká besídka: Zjevení Janovo 3:20

Dorost: 2. Petrův 3:18

Mládež: Jan 6:35

Zpěváci a hudebníci: 1. Petrův 3:15-16


Vytvořte si webové stránky zdarma!