Církev bratrská Karlovy Vary

"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy, nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem."

Navštívit nás můžete na našich pravidelných bohoslužbách

- každou neděli -
- od 9:30 -


ve sborovém domě v centru města na adrese Bulharská 29a

Aktuality

 • Neděle 5. 3. 2023 od 9:30
  slovo: Petr Braha (koordinátor Dětské misie v Západních Čechách)
  moderace: Galina Babaryka
 • Neděle 12. 3. 2023 od 9:30 - Výroční členské shromáždění
  slovo a Večeře Páně: Miroslav Pavlíček (západočeský senior a kazatel sboru CB v Rakovníku)
  moderace: Ondřej Schütze
 • Neděle 19. 3. 2023 od 9:30 - požehnání Samuela Holubce
  slovo: Tomáš Holubec (kazatel sboru CB Litvínov)
  moderace: Jiří Kunický
 • Neděle 26. 3. 2023 od 9:30
  slovo: Ruda Kocourek (člen sboru CB KV)
  moderace: Radek Kačír

Po nedělní bohoslužbě vždy nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným. 

Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipským 4,13

Prosíme o dodržování režimových opatření

Aktualizace 14.3.2022

Během shromáždění již není nutné nosit pokrývku úst.

Nadále je doporučeno dodržovat rozestupy od ostatních a pravidelnou desinfekci rukou.

Děkujeme!

 • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
 • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
 • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
 • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.
Vytvořte si webové stránky zdarma!