Příběhy ze života

Příběhy ze života - svědectví - jsou osobní zkušenosti a prožitky ze života naplněného vírou v Boha.

7.4.2023
7.4.2023

Velký Pátek: chvály a svědectví

Jen ty jsi hoden
Zde ruce mé
Tys za nás šel na Golgotu
Je dokonáno
Byl jsi tam?
Kvůli nám


18.11.2018
18.11.2018

Jak Bůh dokáže proměnit život

Jak věci vidí člověk, a jak by měly být z pohledu Božího.

"Když pustím lopatu a přestanu přemýšlet o tom, co je potřeba udělat abych našel vodu, někde vytryskne pramen."

Autor: Petr Švec


9.6.2013
9.6.2013

Jak jsem uvěřil

Autor: Vráťa Žďárský


7.4.2013
7.4.2013

O zkouškách v manželství a ve výchově dětí

"Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu." (Žalm 146,5)

"Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti." (Jakub 1,2-3)

Autor: Patricia Evans (členka misijní skupiny v ČR, Austin, Texas, USA)


14.10.2012
14.10.2012

Uvěření v Ježíše Krista a proměna života metalisty v kazatele

Autor: Roman Cimbulka (kazatel Církve bratrské v Táboře)


12.6.2011
12.6.2011

Boží záchrana života satanisty

Autor: Jan Prorok


17.10.2010
17.10.2010

Záchrana života drogově závislého ve službě Teen Challenge

"Myslel jsem si, že vše zvládnu vlastními silami, že na všechno mám, že si můžu v životě dělat, co chci, a že za to nidy nebudu potrestán, a že se mi bude dařit...ale byl jsem jako ten otrok, otrok hříchu, otrok ďábla a otrok tělesnosti, byl jsem hlupákem... (pokračování zde)

Autor: Petr Loukota (spolupracovník Teen Challenge)


3.10.2010
3.10.2010

Svědectví o nesmírně milosrdné Boží lásce

Uzdravení čarodějky a léčitelky.

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. (1. Janův 4,10)

Autor: Hana Jelínková


19.9.2010
19.9.2010

O zkušenosti hledajícího tuláka na cestě víry

Autor: Ivana Hanousková (členka sboru Církve bratrské v KV)


4.4.2010
4.4.2010

Uzdravení závislého a sobeckého člověka

"Je úžasné, že člověk není sám a že Pán Ježíš je věrný, nikdy mě neopustí, ani vás ne...a když vás Pán Bůh miluje, tak vy můžete milovat taky."

Autor: Petr Wagner

Vytvořte si webové stránky zdarma!