Příběhy ze života

Příběhy ze života - svědectví - jsou osobní zkušenosti a prožitky ze života naplněného vírou v Boha.

18.11.2018
18.11.2018

Jak Bůh dokáže proměnit život

Jak věci vidí člověk, a jak by měly být z pohledu Božího.

"Když pustím lopatu a přestanu přemýšlet o tom, co je potřeba udělat abych našel vodu, někde vytryskne pramen."

Autor: Petr Švec


9.6.2013
9.6.2013

Jak jsem uvěřil

Autor: Vráťa Žďárský


7.4.2013
7.4.2013

O zkouškách v manželství a ve výchově dětí

"Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu." (Žalm 146,5)

"Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti." (Jakub 1,2-3)

Autor: Patricia Evans (členka misijní skupiny v ČR, Austin, Texas, USA)


14.10.2012
14.10.2012

Uvěření v Ježíše Krista a proměna života metalisty v kazatele

Autor: Roman Cimbulka (kazatel Církve bratrské v Táboře)


12.6.2011
12.6.2011

Boží záchrana života satanisty

Autor: Jan Prorok


17.10.2010
17.10.2010

Záchrana života drogově závislého ve službě Teen Challenge

"Myslel jsem si, že vše zvládnu vlastními silami, že na všechno mám, že si můžu v životě dělat, co chci, a že za to nidy nebudu potrestán, a že se mi bude dařit...ale byl jsem jako ten otrok, otrok hříchu, otrok ďábla a otrok tělesnosti, byl jsem hlupákem... (pokračování zde)

Autor: Petr Loukota (spolupracovník Teen Challenge)


3.10.2010
3.10.2010

Svědectví o nesmírně milosrdné Boží lásce

Uzdravení čarodějky a léčitelky.

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. (1. Janův 4,10)

Autor: Hana Jelínková


19.9.2010
19.9.2010

O zkušenosti hledajícího tuláka na cestě víry

Autor: Ivana Hanousková (členka sboru Církve bratrské v KV)


4.4.2010
4.4.2010

Uzdravení závislého a sobeckého člověka

"Je úžasné, že člověk není sám a že Pán Ježíš je věrný, nikdy mě neopustí, ani vás ne...a když vás Pán Bůh miluje, tak vy můžete milovat taky."

Autor: Petr Wagner

Vytvořte si webové stránky zdarma!