Záchrana života drogově závislého ve službě Teen Challenge

"Myslel jsem si, že vše zvládnu vlastními silami, že na všechno mám, že si můžu v životě dělat, co chci, a že za to nikdy nebudu potrestán, a že se mi bude dařit...ale byl jsem jako ten otrok, otrok hříchu, otrok ďábla a otrok tělesnosti, byl jsem hlupákem...

Už jako mladý kluk jsem měl možnost dát se Boží cestou, ale já si chtěl žít po svém a nechtěl jsem tohle vůbec poslouchat, chtěl jsem si užívat s kamarády...pak jsem se oženil, měl dceru, šel na vojnu...začal jsem hodně pít alkohol, který mi nadělal hodně problému, ale nakonec jsem to zvládl a přestal pít, cítil jsem se jako vítěz...

Pak jsem se dal na podnikání...myslel jsem, že když budu mít peníze, budu mít moc a to mě učiní šťastným...žil jsem sobeckým způsobem života...dostal jsem se do dluhu, měl jsem problémy s exekucemi a můj život se proměnil v peklo...pak jsem začal kouřit marihuanu...nakonec jsem přišel o barák i o rodinu, zůstal jsem sám a nevěděl jsem, co mám dělat...

Nakonec jsem chtěl jít Boží cestou, ale nedokázal jsem Krista přijmout, protože jsem stále věřil sobě....Bůh to musel dopustit, protože já bych se jinak nepokořil...pak jsem se opět vrátil k alkoholu a šel na úplné dno...

Nakonec jsem poslechl kamarády a šel navštívit kavárnu Teen Challenge zde...to byla nejúžasnější chvíle mého života, protože jsem tam viděl, jaké to je, když Bůh opravdu převezme moc nad vaším životem...začal jsem pracovat a sloužit v Teen Challenge, kde jsem mohl mluvit s lidmi o Boží moci...a Bůh mi dal věci, o kterých se mi ani nesnilo..."

Autor: Petr Loukota (spolupracovník Teen Challenge)

(převyprávěno podle audio nahrávky)

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. (Jeremiáš 29,11-12)

Vytvořte si webové stránky zdarma!