O nás

Představujeme vám Sbor Církve bratrské v Karlových Varech

"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy, nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem."


"As a church, we work to nourish and develop deep relationships with our brothers and sisters. We strive to be rooted in the Bible, worship our Lord, and share the gospel and message about Jesus Christ - with our words and with our lives."


Karlovy Vary jsou tím překrásným městem, kde se Sbor Církve bratrské nalézá. Město samotné se nachází v hluboké kotlině s dvanácti na povrch vyvěrajícími léčivými prameny. O hosty a cizince zde není nouze. Hovoří se nejvíce česky, rusky a německy. Dopravu zajišťují městské autobusy. Všechny linky se křižují u městské tržnice, která je asi 50m od sboru. Městským autobusem nikdy nejedete déle jak půl hodiny. Centrem města se chodí zásadně pěšky.

Téměř šedesátitisícové město s sebou nese všechny klady i zápory menšího města. Po deseti letech života v něm už znáte všechny důležité lidi a mnozí znají (k vaší nelibosti) vás. V lázeňské zóně se to jen hemží hotely, hotýlky, lázeňskými domy, restauracemi a butiky se zlatem, sklem a porcelánem. V ostatních městských čtvrtích jde život svým krokem tak jako v jiných nelázeňských městech. Sbor CB se nachází na rozhraní lázeňské a nelázeňské zóny.

Najít nás můžete v ulici Bulharská 29A, blízko centra. Neuvidíte kostelík ani věžičku, ale dvě vitríny s aktuálním pozváním na obyčejném domě. Až když projdete chodbou domu, který vidíte z ulice, teprve potom vstoupíte do sborového domu Církve bratrské. Jelikož je ze všech stran obklopen bloky domů ulic Varšavská, Bulharská a Horova, je neviditelný.

Špetka historie

Na počátku byly "umístěnky". A lidé zestárli, a na svět se rodily děti. A noví přicházeli a zase odcházeli.

V poválečných letech bylo třeba zalidnit pohraničí. Ať dobrovolně nebo násilím odešli lidé německého původu a nechali zde své domy a vily. Ať dobrovolně nebo násilím přišli Češi a pohraničí osídlili. Přišli i křesťané, většinou na tzv. "umístěnky" (pracovní umístění). Založili rodiny a zůstali. Přišel i bratr Toušek, coby profesor karlovarského gymnazia. Jako laický kazatel začal vedle své profese též zvěstovat evangelium. Dodnes s ním sbor udržuje čilý kontakt.

A život šel dál. Byla období těžká, byla překvapení nečekaná. Byla i období zvolna plynoucí a všední. První členové sboru zestárli, ne všechny děti zůstaly v Karlových Varech, ne všechny děti zůstaly věřícími lidmi. Ale přicházeli i noví, neznámí lidé. Uvěřili, vydali svůj život Ježíši a zůstali. Nepočítáme-li stanici v Nejdku, která má historii svou vlastní na karlovarském sboru nezávislou, pohyboval se počet obrácených ke Kristu vždy mezi 50 až 100 členy.

Jak se máme dnes?

Bylo hůř a bylo líp. Učíme se být na sebe hodní. Máme rádi našeho Pána Ježíše Krista, podle jehož slov se snažíme žít své všední životy.

Zpíváme, modlíme se a kážeme. Jsme tu jedna rodina a když se náhodou pohádáme, bolí to všechny. Modlitební skupinky v okolí K. Varů máme na šesti místech. Nedělní bohoslužbu obvykle uvádí hudební skupinka chval. Pak následuje modlitba, kázání, požehnání, oznámení a sdílení se. Vše je proloženo písněmi. Nejčtenější církevní časopis je u nás Bratrská rodina a Život víry. Vedle nedělní bohoslužby máme rozvinutou práci mezi dětmi všech věkových kategorií. Dále sociální práci s drogově či jinak závislými a misii mezi nevěřícími. Důraz klademe na biblické učení a bratrské vztahy ke všem, kteří přijdou mezi nás. Bylo by mnoho, co povědět, ale je lépe přijít a podívat se na vlastní oči.

zapsal Pavel Mošner

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.
Vytvořte si webové stránky zdarma!