Kázání

Zde si můžete k zamyšlení či povzbuzení poslechnout jednotlivá kázání z našich shromáždění.


18.9.2022
18.9.2022

Církev - tělo Kristovo, Efezským 4,1-16

Autor: Galina Babaryka (členka staršovstva a Sboru CB KV)


11.9.2022
11.9.2022

Proměna, 1. Korintským 3,1-3

Autor: Miroslav Pavlíček (západočeský senior a kazatel CB v Rakovníku)


4.9.2022
4.9.2022

Komunikace, 1. Samuelova 3,1-10

Autor: Jan Kvasnička (koordinátor stanice CB Cheb)


28.8.2022
28.8.2022

Abramova cesta, Genesis 12,9-20

Autor: Ondřej Schütze (člen staršovstva a Sboru CB KV)


21.8.2022
21.8.2022

Připomínání Božích nařízení, 4. Mojžíšova 15,37-41

Autor: Miloslav Kloubek (kazatel CB a vojenský kaplan)


14.8.2022
14.8.2022

1. Korintským 1,18-31

Autor: Miroslav Pavlíček (západočeský senior a kazatel CB v Rakovníku)


7.8.2022
7.8.2022

2. Královská 16,2-16

Autor: Pavel Král (člen Sboru CB KV)


31.7.2022
31.7.2022

Připomínání Božího jednání, Žalm 71

Autor: Miloslav Kloubek (kazatel CB a vojenský kaplan) 


24.7.2022
24.7.2022

Jeremiáš 29,10-14

Autor: Milan Let (kazatel ve sboru CB Tábor)


17.7.2022
17.7.2022

Římanům 8,18-25

Autor: Pavel Plchot (kazatel ve sboru CB v Praze 6 - Dejvicích)
poznámka: během kázání došlo na pár minut k výpadku el. proudu


10.7.2022
10.7.2022

Nová smlouva

Autor: Miroslav Pavlíček (západočeský senior a kazatel CB v Rakovníku)


26.6.2022
26.6.2022

Velká víra; Matouš 8,5-13

Autor: Tomáš Holubec (kazatel CB KV)


12.6.2022
12.6.2022

Přejdi přes Jordán; Jozue 3

Autor: Tomáš Holubec (kazatel CB KV)  


5.6.2022
5.6.2022

O oleji; Žalm 92,10-11

Autor: Zdenek Šplíchal (kazatel CB Návrat v Plzni)


29.5.2022
29.5.2022

O poslušnosti; Lukáš 5,1-11

Autor: Roman Linnik (host z Ukrajiny)


15.5.2022
15.5.2022

Povolání; Zjevení Janovo 21,9-21

Autor: Pavel Král (člen Sboru CB KV)


8.5.2022
8.5.2022

O zakládání nových sborů; Jan 4,27-42

Další text: Jan 12,24-28
Autor: Tomáš Grulich (kazatel Sboru CB Praha 4) 


1.5.2022
1.5.2022

Seznam na ledničce; Židům 13,1-21

Autor: Tomáš Holubec (kazatel CB KV) 


24.4.2022
24.4.2022

Láska v "zástěře"; 1. Janova 3,11-19

"Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky."
Autor: Tomáš Holubec (kazatel CB KV)


17.4.2022
17.4.2022

Smlouva - Neděle vzkříšení; 5. Mojžíšova 5,1-3

Další texty: Žalm 111,9; Marek 14,22-26
Autor: Jan Kvasnička (koordinátor stanice CB Naděje Cheb) 


15.4.2022
15.4.2022

Velký pátek; Jan 19,25-36

Autor: Tomáš Holubec (kazatel CB KV)  


10.4.2022
10.4.2022

Pláč nad Jeruzalémem; Lukáš 19,29-44

Autor: Tomáš Holubec (kazatel CB KV) 


3.4.2022
3.4.2022

Věšák; Izajáš 41, 13

Autor: Zdenek Šplíchal (kazatel CB Návrat v Plzni)


27.3.2022
27.3.2022

Matouš 4,1-11

Autor: Radislav Novotný (kazatel Sboru CB v Praze - Soukenické)


20.3.2022
20.3.2022

Stavby víry; 1. Mojžíšova 12,4-8

Autor: Ondřej Schütze (člen staršovstva Sboru CB KV)  


13.3.2022
13.3.2022

Falešná jednota (Babylónská věž); Genesis 11,1-9

"Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím." (Židům 11,1-2)

Autor: Tomáš Holubec (kazatel CB KV)


6.3.2022
6.3.2022

Matouš 15, 21-28

Autor: Pavel Král (člen Sboru CB KV)


27.2.2022
27.2.2022

Zachariáš 3

Autor: Pavel Král (člen Sboru CB KV)


20.2.2022
20.2.2022

Kázání

Autor: Miroslav Pavlíček (západočeský senior a kazatel CB v Rakovníku)


13.2.2022
13.2.2022

Vytrvalost ve víře; 2. Tim. 2,1-13

Autor: Tomáš Holubec (kazatel CB KV) 


30.1.2022
30.1.2022

1. Mojžíšova 11,10-32

Autor: Ondřej Schütze (člen staršovstva Sboru CB KV) 


23.1.2022
23.1.2022

Jeremiáš 38,14-23

Autor: Pavel Král (člen Sboru CB KV) 


16.1.2022
16.1.2022

Židům 4,12

Autor: Miloslav Kloubek (host, kazatel CB a vojenský kaplan)  


9.1.2022
9.1.2022

Nechte ostatní odejít; Jan 18,1-14

Autor: Tomáš Holubec (kazatel CB KV)


2.1.2022
2.1.2022

Jak slyšet Boží hlas v roce 2022; 2. Kor. 22,5-35

Autor: Tomáš Holubec (kazatel CB KV) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!