Církev bratrská Karlovy Vary

"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy, nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem."

Vítáme vás na našich stránkách!


Navštívit nás můžete na našich pravidelných bohoslužbách

- každou neděli -
- od 9:30 -


ve sborovém domě v centru města na adrese Bulharská 29a

Aktuality

 • Neděle 6. 11. 2022 od 9:30
  slovo: Ladislav Koula (KS Cheb)

  moderuje: Radek Kačír (člen staršovstva sboru CB KV)
 • Neděle 13. 11. 2022 od 9:30
  slovo a Večeře Páně: Jan Lukl
  moderuje: Jiří Kunický (člen staršovstva sboru CB KV)
 • Neděle 20. 11. 2022 od 9:30
  slovo: Miroslav Pavlíček (západočeský senior a kazatel Sboru CB v Rakovníku)
  moderuje: Ondřej Schütze (členka staršovstva sboru CB KV)
 • Sobota 26. 11. 2022 od 11:00 - Přespávačka dětského klubu Baobab
  (více info zde)
 • Neděle 27. 11. 2022 od 9:30
  slovo: /bude doplněno/
  moderuje: Galina Babarika (členka staršovstva sboru CB KV)

Po nedělní bohoslužbě vždy nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným. 

Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipským 4,13

Prosíme o dodržování režimových opatření

Aktualizace 14.3.2022

Během shromáždění již není nutné nosit pokrývku úst.

Nadále je doporučeno dodržovat rozestupy od ostatních a pravidelnou desinfekci rukou.

Děkujeme!

 • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
 • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
 • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
 • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.
Vytvořte si webové stránky zdarma!